Polityka Prywatności

Shape Image One

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cześć!

Z tego dokumentu dowiesz się o zasadach przetwarzania danych osobowych, wykorzystywanych plikach cookies i innych technologiach śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.annawojtera.com/

 1. Dane administratora

 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Anna Wojtera.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcam do kontaktu mailowego: kontakt@annawojtera.com

 

 1. Definicje

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze Strony.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.annawojtera.com/

Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator:

 • przetwarza dane osobowe użytkowników, które sami podadzą za wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies, o których mowa w dalszej części polityki prywatności;
 • nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób;
 • zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych;
 • gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych;
 • gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiedni chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wywołania określonego celu, jak na przykład otrzymywania newslettera czy złożenia zamówienia.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych określone zostały odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

4.1. Newsletter

Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z treningiem kobiet w ciąży i po porodzie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej

Użytkownik cofnie zgodę poprzez rezygnację z otrzymywania newslettera (anulowanie subskrypcji).  

 

4.2. Zamówienia i rejestracja

Składając zamówienie Użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówienia Użytkownik może dokonać rejestracji na stronie korzystając z jej zasobów. W tym celu musi wpisać hasło dostępu.

 

4.3. Faktury i rachunki

Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.

Podstawą prawną przetwarzania użytkownika jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa do przechowywania dokumentacji księgowej bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z danej faktury.

 

4.4. Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik przekazuje swoje imię oraz adres e-mail wpisując w Formularzu kontaktu. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z administratorem.

Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktu e-mailowego przetwarzane są w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: firma hostingowa – w celu przechowywania danych na serwerze, Mailer Lite – w celu korzystania z systemu mailingowego.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem pod adresem kontakt@annawojtera.com

 1. Pliki cookies i technologie śledzące

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pliki cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne na stronie,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

 

7.1. Cookies własne

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

7.2. Cookies podmiotów trzecich:

 • Narzędzia marketingowe. Administrator wykorzystuje cookies Facebooka oraz plików cookies firmy Facebook. Na stronie internetowej zainstalowany jest Piksel Facebooka, który zapamiętuje odwiedziny na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.
 • Funkcje społecznościowe. Administrator na stronie umieścił linki do serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

7.3. Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej zostanie wyświetlony komunikat dotyczący  stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

 1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.